VINDEN

BEGIN MET EEN ACTIEVE BENADERING

Hoe krijg je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in beweging? Door te beginnen met een actieve benadering. De aanpak van LIVE+ richt zich dan ook op mensen opzoeken, in plaats van dat we de doelgroep vragen initiatief te nemen. We gaan samen met de thuiszitter een proces aan om in beweging te komen. De kracht hiervan is dat we door mensen in hun thuissituatie op te zoeken veel sneller een connectie kunnen maken en zo kunnen inschatten welke beweging de deelnemers zelf al maken en welke er kan ontstaan. In onze werkwijze zijn we niet probleemgericht en kijken we niet uit van de blokkades die er nu zijn, maar werken we doelgericht: wat wil men samen met ons bereiken?

ACTIVEREN

TALENT ONTWIKKELEN IS DE SLEUTEL

We vinden het bij LIVE+ van belang dat we een positieve verbinding hebben met de doelgroep, want van daaruit kunnen we gezamenlijk op zoek naar de passies en talenten van deze mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Passie en talent heeft namelijk iedereen en de kunst is om juist daar op in te zoomen en deze verder te ontwikkelen. Uit onze eerdere projecten is namelijk gebleken dat deze twee factoren sterke katalysatoren zijn voor motivatie. Door een traject te ontwikkelen wat hierop inspeelt, zorgen we voor beweging naar het arbeidsproces!

WERKEN IN DE COMMUNITY

AAN DE SLAG IN DE WERK-COMMUNITY

We zorgen ervoor dat deelnemers op basis van hun motivatie aan de slag kunnen in onze werk-community. LIVE+ zorgt er doorlopend voor dat deze community blijft aansluiten op de talenten van de doelgroep. Van de werkgevers in de community vragen we slechts het beschikbaar stellen van werkplekken, wij zorgen voor de begeleiding van de deelnemers.

SOCIAL SKILLS TRAINEN

OBSERVEREN EN ACTEREN

Om constant beweging en ontwikkeling bij onze deelnemers te stimuleren, staan deze, de werkgever en de begeleider in nauw contact met elkaar. Door observatie zien we welke social skills verder ontwikkeld kunnen worden en door een uitdagende, heterogene omgeving te scheppen waarin mensen ook fouten mogen maken, zorgen we voor een veilige omgeving waar mensen hun skills blijvend kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd maken de deelnemers, omdat ze werken vanuit hun passie en talent, hun eigen skills zichtbaar. Deze vangen we in een portfolio. De samenhang van het zichtbaar maken van professionele skills en het ontwikkelen van de social skills is de kern van het community-leren. Wij zien dit als de onderscheidende kracht van LIVE+.

ONTDEKKEN

VANUIT HET NETWERK MEEDENKEN

We bouwen een netwerk op voor de vervolgstappen. In onze werk-community creƫren we een vervolgomgeving die ervoor zorgt dat de slagingskans in arbeidsontwikkeling succesvol is. We kijken en denken dus mee, alleen iets meer op afstand. We blijven ons echter inzetten om de deelnemer in een passende omgeving te krijgen waarin hij of zij nog steeds beweegt en zich ontwikkelt. De verbinding vanuit het community-leren is dus blijvend.

CONTRACTEN

We begeleiden mensen vanuit diverse perspectieven in de beweging naar arbeid en/ of scholing. Live+ is uitvoerder voor Activerend Werk, vooralsnog doen we dit onder de vlag van Stichting ACT. Voor RSD de Liemers zijn we aanbieder. Tevens werken we samen met onderwijsinstellingen en zijn we maatwerkaanbieder VSV.