Klachten

“Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst”.

Wanneer u een klacht heeft over Live+  zijn er drie mogelijkheden om de klacht in te dienen. Dit kan met een brief, een telefoongesprek of een mail.

De voorkeur van Live+ gaat ernaar uit dat u uw klacht eerst bij Live+ neerlegt. Daarvoor zijn er mogelijkheden waar u gebruik van kunt maken in de vorm van direct contact met de medewerkers van Live+. Mocht u dat onprettig vinden, of heeft die mogelijkheid niet een gewenst resultaat opgeleverd, dan kunt u contact opnemen met de interne klachtenfunctionaris.

De interne klachtenfunctionaris van Live+ is Dagmar Blom-Korevaar (uitvoerend directeur Live+).

Aanwezigheid: Dagmar is bereikbaar van maandag t/m donderdag.

Email:  Dagmar@live-nederland.nl
Telefonische bereikbaarheid: 06-39517191

N.B. Live+ is in gesprek met Zorgbelang om en onafhankelijke vertrouwenspersoon en cliëntondersteuner te beleggen. Zodra formeel publiceren we deze informatie en procedure op de website.

De ingediende klachten worden binnen drie werkdagen in behandeling genomen en de indiener krijgt hierover bericht.

Bescherming Persoonsgegevens

We streven naar zo min mogelijk data verkeer. Data van de deelnemers via beveiligde digitale gegevensuitwisseling. We delen geen persoonlijke informatie zonder toestemming van de deelnemers. Indien er een melding is van data-lek gaat dit naar H.Ambaum (info@live-nederland.nl).